1 کالا در لیست مقایسه
+
امتیاز کاربران ( از 8 رای ) 3.8

فیله قزل آلا 1000 گرمی( تمیزشده)

ماهی قزل آلا رودخانه تمیز شده به صورت بسته بنده ارائه می گردد.  سر، دم ، ضایعات و استخوان مهره وسط ماهی گرفته شده و فقط گوشت ماهی به صورت برش نخورده بسته بندی شده است.

+
امتیاز کاربران ( از 5 رای ) 4

فیله قزل سالمون بدون استخوان 1000 گرمی

ماهی قزل آلا سالمون تمیز شده به صورت بسته بنده ارائه می گردد.  سر، دم ، ضایعات و استخوان مهره وسط ماهی گرفته شده و فقط گوشت ماهی به صورت برش نخورده بسته بندی شده است.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 2.5

قزل آلا شکم خالی 1500 گرمی

ماهی قزل آلا تازه صید روز شکم خالی شده و پولک گرفته با سر و دم عرضه می گردد. وزن هر بسته در فاکتور با اصلاح وزن همراه است.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

قزل سالمون شکم خالی 1500 گرمی

ماهی قزل آلا سالمون تازه صید روز شکم خالی شده و پولک گرفته با سر و دم عرضه می گردد. وزن هر بسته در فاکتور با اصلاح وزن همراه است.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

فیله تیلاپیا با پوست منجمد 1000 گرمی

هربسته حاوی حدود 4 الی 6 قطعه ماهی تیلا پیا منجمد می باشد. تیلا پیا با پوست و کاملا بدون استخوان و بدون بو می باشد.