1 کالا در لیست مقایسه
+
امتیاز کاربران ( از 7 رای ) 3.8

شنیسل مرغ 1800 گرمی

شنیسل مرغ همان سینه مرغ بدون استخوان است. هر بسته حاوی حدود 2 تا 4 عدد سینه مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 8 رای ) 3.8

مرغ آماده طبخ 8 تکه پوستکنده 1800 گرمی

هر بسته حاوی یک عدد مرغ 8 تکه قطعه شده است. پوست و ضایعات اضافه شامل چربی و شش آن گرفته شده است. جهت تعیین دقیق وزن بسته ممکن است از برشی از یک ران مرغ اضافه استفاده شده باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 11 رای ) 3.8

سینه مرغ پوستکنده نصف شده 1800 گرمی

هر بسته حاوی سه عدد سینه با استخوان مرغ می باشد که هر کدام 2 تکه قطعه شده است. پوست و شش و ضایعات اضافه آن گرفته شده است. جهت تنظیم دقیق وزن بسته ممکن است از برشی از یک قطعه سینه مرغ اضافه استفاده...

+
امتیاز کاربران ( از 12 رای ) 2.9

مرغ قطعه شده باپوست 2000 گرمی

هر بسته حاوی یک عدد مرغ 8 تکه قطعه شده و با پوست است. پوست و ضایعات اضافه مرغ گرفته نشده است و در صورتی که به مرغ تمیز احتیاج دارید محصول مرغ آماده طبخ را انتخاب نمایید. جهت تعیین دقیق وزن بسته...

+
امتیاز کاربران ( از 5 رای ) 4

ران مرغ پوستکنده نصف شده 1800 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 4 عدد ران مرغ می باشد. ران مرغ ها 2 تکه شده است و ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. ممکن است جهت تنظیم وزن بسته قطعه ای از ران مرغ افزوده شده باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 3.8

ران مرغ تازه 1800 گرمی

هر بسته حاوی 3 عدد ران مرغ سایز درشت می باشد. ران مرغ با پوست و چربی می باشد. هر بسته ممکن است با اصلاح وزن در فاکتور همراه باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 3.8

بازو مرغ (پاچین) 1800 گرمی

پاچین یا همان کتف مرغ قسمت ابتدای بال مرغ می باشد. هر بسته حاوی حدود  20 عدد پاچین می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 3

فیله مرغ 1300 گرمی

فیله مرغ یک ماهیچه مخروطی شکل از زیر بافت سینه مرغ می باشد. مناسب برای سوخاری جوجه کبابی می باشد. گوشت بدون استخوان و چربی می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 5

ران مرغ پوستکنده متوسط 1800 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 4 عدد ران مرغ سایز متوسط می باشد.ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. هر بسته با اصلاح وزن در فاکتور همراه است.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شنیسل مرغ فله 3600 گرمی

شنیسل مرغ همان سینه مرغ بدون استخوان است. هر بسته حاوی حدود 5 تا 6 عدد سینه مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

گردن مرغ 1300 گرمی

هر بسته حاوی گردن مرغ سوپی ، تمیز شده  و بدون ضایعات و پوست می باشد. 

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 3.3

بال بدون سربال مرغ 1300 گرمی

 بال بدون سربال مرغ با برند تلیله عرضه می گردد.هر بسته تقریبا محتوی 15 عدد بال می باشد.    

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ماهیچه ران مرغ 1300 گرمی

ساق ران یا ماهیچه ران مرغ می باشد. هر بسته حاوی حدود 5 عدد ماهیچه ران می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 0

مغز ران مرغ 1300 گرمی

مغز ران مرغ برشی بدون پوست و ضایعات از گوشت ران مرغ می باشد.مناسب برای جوجه کباب و چلو مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ران مرغ فله 3600 گرمی

هر بسته حاوی 7 عدد ران مرغ سایز درشت می باشد. ران مرغ با پوست و چربی می باشد. هر بسته ممکن است با اصلاح وزن در فاکتور همراه باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

بازو مرغ (پاچین)فله 3600 گرمی

پاچین یا همان کتف مرغ قسمت ابتدای بال مرغ می باشد. هر بسته حاوی حدود  40 عدد پاچین می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ران مرغ پوستکنده فله 3600 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 8 عدد ران مرغ سایزدرشت  می باشد.ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. هر بسته با اصلاح وزن در فاکتور همراه است.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 0

مرغ قطعه شده پوستکنده فله 3600 گرمی(2عددی)

هر بسته حاوی دو عدد مرغ 8 تکه قطعه شده است. پوست و ضایعات اضافه شامل چربی و شش آن گرفته شده است. جهت تعیین دقیق وزن بسته ممکن است از برشی از یک ران مرغ اضافه استفاده شده باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جوجه کبابی مرغ با استخوان 1800 گرمی

به دلیل محدودیت های تولید این محصول پنجشنبه تولید و ارسال خواهد شد و از ارسال محوصل در سایر ایام هفته معذوریم. قطعات مرغ با استخوان از قبیل ران و سینه مرغ به صورت برش جوجه کبابی با برند تلیله...

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جوجه کبابی بدون استخوان مرغ 1800 گرمی

به دلیل محدودیت های تولید این محصول پنجشنبه تولید و ارسال خواهد شد و از ارسال محوصل در سایر ایام هفته معذوریم. شنیسل یا همان سینه مرغ بدون استخوان  به صورت برش جوجه کبابی با برند تلیله عرضه...

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

بازو زعفرانی مرغ (پاچین) 1800 گرمی

به دلیل محدودیت های تولید این محصول چهارشنبه و پنجشنبه تولید و ارسال خواهد شد و از ارسال محصول در سایر ایام هفته معذوریم. پاچین یا همان بازو مرغ برند تلیله عرضه می گردد.هر بسته تقریبا محتوی 15...

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

بال زعفرانی مرغ 1800 گرمی

به دلیل محدودیت های تولید این محصول پنجشنبه تولید و ارسال خواهد شد و از ارسال محوصل در سایر ایام هفته معذوریم. بال بدون سربال مرغ با برند تلیله عرضه می گردد.هر بسته تقریبا محتوی 15الی 20 عدد بال...